خواستگاری از این دخترها حرام است

خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حرام است اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد.

جنوب نیوز- ازدواج مايه آرامش جان و روان آدمي است و راه رشدو كمال معنوي آن را هموار مي كند؛ چنانچه در روايات فراواني آمده است: ازدواج كنيدتا نيمي از ايمانتان كامل شود، خواب شخص متأهل برتر از عبادت شخص مجرد است، يك نمازمتأهل برتر از هفتاد نماز مجرد است.

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/11/14/486763_938.jpg

به عقیده روان شناسان نیز ازدواج، چون موجب عشق ورزیدن است،در ارضای نیاز روانی انسان به محبت و مورد علاقه قرار گرفتن، موءثر است و در نتیجه،تکامل و شکوفایی نیروهای درونی او را به دنبال دارد.

ازدواج به عنوان یك تاسیسحقوقی و قانونی دارای مراحلی است كه خواستگاری اولین مقدمه بر این پیمان مهم به‌شمار می‌رود. همه ما درضمیر خود درک روشنی از خواستگاری داریم . خواستگاری «بیان رسمی تقاضایازدواج» است و عموماً به لحاظ عرفی، با مراجعه خانواده و آشنایان پسر به خانوادهدختر و طرح موضوع فوق محقق می‌شود.

موانع شرعی و قانونی خواستگاری

خواستگاری از چه شخصی مجاز است و چه زمانی خواستگاری ممنوع است؟ ماده 1034 قانون مدنی پاسخ ما را تا حدود زیادیمی‌دهد: «هر زنی را كه خالی از موانع نكاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.»

با دقت در این ماده قانونی بهاین نكته پی می‌بریم كه در بعضی از موارد برای خواستگاری از زنان موانع و محدودیت‌هاییوجود دارد. بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:

اولا، ازدواج با آن زن حرام نباشد. قطعا کسی که ازدواج با او صحیحنیست را نمی‌توان خواستگاری کرد. این ممنوعیت دایره‌ای بزرگ‌تر از محارم سببی ونسبی و رضاعی دارد.

بنابر این قاعده این است: «درصورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.» خواه حرمتدایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج باخواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد همچنین است خواستگاری از همسردیگری ممنوع است.

زنی که در دوره «عده رجعی» بهسر می‌برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه (به طور ضمنی) نمی‌توان از او خواستگاری کرد زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق‌دهندهاست و امکان رجوع را از وی سلب می‌کند.

عده رجعی بعد از طلاق رجعی از سوی زن رعایت می‌شود و زنی که در عدهرجعی است حکم زن شوهردار را دارد به طوری که شوهر او می‌تواند رجوع کند. در میانفقها نظری وجود دارد که خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‌کند بهصورت غیر‌صریح و کنایه منعی ندارد، ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط بهکنایه مجاز است. با وجود این شوهر پیشین زن می‌تواند به تصریح نیز از او خواستگاریکند.


ثانیا، کسی که خواستگاری می‌شود موضوع خواستگاری دیگری نباشد. اما سوالاین است که آیا این ممنوعیت جنبه قانونی هم دارد یا تنها یک منع شرعی و اخلاقیاست؟ در این خصوص باید گفت خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است حراماست اما به نظر نمی‌رسد که اگر منتهی به وصلت شود عملی غیرقانونی رخ داده باشد.

البته اگر خواستگار از او صرف‌نظر کند یا اذن خواستگاری دهد قطعا مانعی در این راه نخواهد بود زیرا به گفتهپیامبر (ص) این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدینهی شده است همچنین از آنجا که نهی، ظهور در حرمت دارد، نظر معتبر فقیهان امامیّهحرمت این خواستگاری است. فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. به علاوهاضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار، از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

مرجع: مشرق

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۵:۲ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

View Full Size ImageView Full Size ImageView Full Size Image
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۳:۳۸ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۹:۵۸ قبل از ظهر  توسط صادق  | 

View Full Size Image
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۹:۵۴ قبل از ظهر  توسط صادق  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۹:۰ قبل از ظهر  توسط صادق  | 

دانستنی های قرآن کریم

آیا میدانید : تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن بکار رفته است

آیا میدانید : تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد

آیا میدانید : تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : تعداد ۱۹۲۵۳ عددتشدید در قرآن بکار برده شده است

آیا میدانید : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد

آیا میدانید : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار می باشد.

آیا میدانید : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد

آیا میدانید : بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد

آیا میدانید : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است

آیا میدانید : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است

آیا میدانید : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدیه

آیا میدانید : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است

آیا میدانید : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است

آیا میدانید : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه ۹ سوره کهف می باشد.

آیا میدانید : در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است

آیا میدانید : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

آیا میدانید : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود

آیا میدانید : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت

آیا میدانید : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت

آیا میدانید : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه ۶۸ یوره نحل)

آیا میدانید :صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است

آیا میدانید : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند.

آیا میدانید : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد.

آیا میدانید : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند.

آیا میدانید : قران دارای ۱۱۴ سوره است

آیا میدانید : قران دارای ۳۰ جزء است

آیا میدانید : قران دارای ۱۲۰ حزب است

آیا میدانید : قران دارای ۶,۲۳۶ ایه (نشانه) است

آیا میدانید : قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است

آیا میدانید : قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است

آیا میدانید : قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است

آیا میدانید : قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است

آیا میدانید : قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است

آیا میدانید : قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است

آیا میدانید : قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است

آیا میدانید : قران دارای ۱,۷۷۱ مد است

آیا میدانید : قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است

آیا میدانید : قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است

آیا میدانید : قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۵:۲۶ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيم

تعدادى از فقراء مدينه نزد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمدند و گفتند: ثروتمندان كارهاى خير مانند آزاد كردن بندگان ، صدقه دادن ، حج به جاى آوردن و... انجام مى دهند كه ما قادر بر انجام آنها نيستيم (و در نتيجه اجر ايشان بيش از ما مى باشد.)

پيامبر فرمودند: کسی که صد مرتبه الله اكبر بگويد، بيش از ثواب آزاد كردن صد بنده برايش ثبت مى شود.

کسی که صد مرتبه  بگويد (سبحان الله ) ، بهتر از حج بر او پاداش نوشته مى شود.

کسی که صد مرتبه  بگويد(الحمد الله ) ، بهتر از دادن صد اسب با تجهيزات كامل در راه خدا مى باشد.

کسی که صد مرتبه ذكر (لا اله الا الله ) بگويد، بهترين مردم در روز قيامت است !!

فقراء مجددا نزد پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آمدند و گفتند: ثروتمندان هم به دستور شما عمل نمودند! فرمود: اين لطف و فضل خداوندست ، به هر كس بخواهد عطاء مى كند.

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۵:۲۲ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

روزي روزگاري دو فرشته کوچک در سفر بودند .
يک شب به منزل فردي ثروتمند رسيدند و از صاحب ان خانه اجازه خواستند تا شب را در آنجا سپري کنند . آن خانواده بسيار بي ادبانه برخورد کردند و اجازه نداند تا آن دو فرشته  کوچک در اتاق ميهمانان شب را سپري کنند و در عوض آنها را به زيرزمين سرد و تاريکي منتقل کردند . آن دو فرشته کوچک همانطور که مشغول آماده کردن جاي خود بودند ناگهان فرشته بزرگتر چشمش به سوراخي در درون ديوار افتاد و سريعا به سمت سوراخ رفت و آنرا تعمير و درست کرد.
فرشته کوچکتر پرسيد : چرا سوراخ ديوار را تعمير کردي ؟
فرشته بزرگتر پاسخ داد : هميشه چيزهايي را که مي بينيم آنچه نيست که به نظر مي آيد .
فرشته کوچکتر از متوجه این سخن او نشد
فردا صبح آن دو فرشته به راه خود ادامه دادند تا شب به نزديکي يک کلبه متعلق به يک خانواده کشاورز رسيدند . و از صاحبخانه خواستند تا اجازه دهند شب را آنجا سپري کنند.
زن و مرد کشاورز که سني از آنها گذشته بود و پیر شده بودند با مهرباني کامل جواب مثبت دادند و پس از پذيرايي اجازه دادند تا آن دو فرشته در اتاق آنها و روي تخت انها بخوابند و خودشان روي زمين سرد خوابيدند .
صبح هنگام فرشته کوچک با صداي گريه مرد و زن کشاورز از خواب بيدار شد و ديد آندو غرق در گريه مي باشند . جلوتر رفت و ديد تنها گاو شيرده آن زوج که باعث کسب درآمد آنها نيز بود در روي زمين افتاده و مرده .
فرشته کوچک برآشفت و بر سر فرشته بزرگتر فرياد زد : چرا اجازه دادي چنين اتفاقي بيفتد . تو به خانواده اول که همه چيز داشتند کمک کردي و ديوار سوراخ آنها را تعمير کردي ولي اين خانواده که غير از اين گاو چيز ديگري نداشتند کمک نکردي و اجازه دادي اين گاو بميرد.
فرشته بزرگتر به آرامي و نرمي پاسخ داد : چيزها آنطور که ديده مي شوند به نظر نمي آيد.
فرشته کوچک فرياد زد : يعني چه من نمي فهمم.
فرشته بزرگ گفت : هنگامي که در زير زمين منزل آن مرد ثروتمند اقامت داشتيم ديدم که در سوراخ آن ديوار گنچي وجود دارد و چون ديدم که آن مرد به ديگران کمک نمي کند و از آنجه دارد در راه کمک استفاده نمي کند پس سوراخ ديوار را ترميم و تعمير کردم تا آنها گنج را پيدا نکنند .
ديشب که در اتاق خواب اين زوج خوابيده بودم فرشته مرگ آمد و قصد گرفتن جان زن کشاورز را داشت و من بجاي زن گاو را پيشنهاد و قرباني کردم .
چيزها آنطور که ديده مي شوند به نظر نمي آيند
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۵:۲۰ بعد از ظهر  توسط صادق  | 

4 پیامبری که هنوز زنده اند
آنچه از روایات و آیات به دست آمده و طبق فحص از نظرات مفسرین پیرامون بعضی از آیات مربوطه معلوم می‌شود که در مورد چهار تن از پیامبران گذشته احتمال زنده بودن داده شده است.
0

به گزارش سرویس دینی جام نیوز؛ بنابر‌آنچه از روایات و آیات به دست آمده و طبق فحص از نظرات مفسرین پیرامون بعضی از آیات مربوطه که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، معلوم می‌شود که در مورد چهار تن از پیامبران گذشته احتمال زنده بودن داده شده است که نیاز به تحقیق بیشتری دارد برای این که بتوان بحث را تحقیقی ارائه کردم لازم است به طور جداگانه به بحث از هر کدام از آنها بپردازیم:

 

 

1، حضرت الیاس (علیه السلام) :
یکی از پیامبرانی که نام او در قرآن آمده الیاس است. در بعضی از تفاسیر چهار قول در مورد ایشان آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم:
«الیاس همان خضر است؛ در حالی که بعضی دیگر معتقدند، الیاس از دوستان خضر است، و هر دو زنده‌اند. با این تفاوت که الیاس مأموریتی در خشکی دارد؛ ولی خضر در جزائر و دریاها، بعضی دیگر مأموریت الیاس را در بیابانها و مأموریت خضر را در کوه‌ ها می‌داند و برای هر دو عمر جاودان قائلند،»[1]


المیزان روایتی را از بحارالانوار درباره الیاس نقل کرده که در آن اشاره به بالا رفتن الیاس شده است. البته مطالب دیگر ی نیز، در مورد ایشان، در آن روایت آمده است که در پایان آن، مرحوم علامه می‌فرماید: «وانت بالتأمل فیما تقصه الروایة لاترتاب فی ضعفها»[2] این سخن نشانگر ضعف و سستی روایت است.

 

 

2، حضرت ادریس (علیه السلام) :
بسیاری از مفسران ادریس را جد پدر نوح می‌دانند. قرآن در مورد ایشان تنها دو بار، آن هم به صورت اشاره‌ی کوتاه، سخن گفته است.[3]
در قرآن در مورد او تعبیر رفعناه مکانا علیّا ؛[4] یعنی او را به مکانی والا، بالا بردیم، به کار رفته است که مراد از این آیه مورد اختلاف قرار گرفته است.


بعضی از مفسران، مراد از مکان والا را عظمت و مقام معنوی ادریس و بعضی دیگر بلندی مکان حسی او دانسته اند. تفسیر نمونه[5] که معنای اول را پذیرفته است، شاهدی هم از قرآن برای تأیید این معنا آورده است که یوسف به برادران خود که کار خلافی انجام داده بودند فرمود: انتم شر مکاناً [6] شما از نظر مقام و منزلت بدترین مردم هستید.

پس طبق معنایی که این تفسیر انتخاب می‌کند، زنده بودن ادریس زیر سؤال می‌ رود و نمی‌توان زنده بودن را از آیه شریفه استفاده کرد.

 

 

3، حضرت خضر (علیه السلام) :
قرآن در آیاتی که داستان همراهی او و حضرت موسی را بیان می‌کند، اشاره ای به وی کرده است در آن داستان خضر در مقام استادی و مرشدی نسبت به حضرت موسی (علیه السلام) می‌باشد.
در مورد ایشان آمده[7] است، خداوند خضر را به آب حیات رهنمون شد، و او برای آن که تجدید حیات کند و نیازی به زاد و توشه سفر نداشته باشد، ناگزیر هر ساله یک یا چند نوبت و چه بسا هر چند سال یک بار به آن جا می‌رفت و از آب حیات می نوشید و چه بسا هنوز هم زنده باشد که باید گفت: هنوز هم می‌رود و جرعه ای از آب حیات می‌نوشد.

اما در المیزان روایتی را نقل کرده و بسیاری از قصه‌ ها و حکایاتی را که در مورد حضرت خضر است بدون تکیه‌گاه و سست خوانده است. روایات سست را می‌آورند:
از خصیف نقل می‌کند که : چهار پیامبر است که زنده‌اند، دو تای آنها در آسمانند، (عیسی و ادریس) ‌عیسی و ادریس و دو تا در زمین (خضر و الیاس)؛ اما کار خضر در دریا هاست و کار الیاس در خشکی ها.[8]

 

 

4، حضرت عیسی (علیه السلام) :
برخلاف اعتقاد مسیحیان که می‌گویند مسیح کشته و دفن گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت کوتاهی در زمین بود و بعد به آسمان صعود کرد؛[9] در میان مفسران اسلام معروف است که می‌گویند به استناد آیه ۱۵۷ سوره نساء، مسیح هرگز کشته نشد و خداوند او را به آسمان برد. حال در نحوه به آسمان رفتن او بحث است چون در آیه آمده که «رافعک الیّ»[۱0]


بعضی می‌خواهند از این قسمت آیه زنده بودن ایشان را استفاده کنند و این بالا رفتن را جسمانی تلقی نمایند، همانطور که بعضی از روایات[11] در مورد زمان ظهور امام زمان(عج) نیز مشعر به زنده بودن ایشان و نزول او از آسمان و اقتدا به امام زمان ( علیه السلام ) می‌باشد.

 

ولی بعضی از مفسران مثل علامه(ره) طباطبایی آیه را این گونه توجیه می‌فرمایند: چون که رفع در آیه مقید به قید «الیّ» شده مراد‌‌ آیه این است که رفع و بالا بردن به صورت معنوی بوده است نه صعود جسمانی و دلیل آن هم مکان جسمانی نداشتن خداوند متعال است. تا ما بتوانیم بگوئیم جسمانیات (مثل حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ) می‌توانند به او نزدیک یا از او دور شوند.[۱2]


خلاصه: با توجه به اینکه در مورد حضرت الیاس و خضر در قرآن آیه‌ای که ظهور در زنده بودن آنها داشته باشد، وجود ندارد. فقط در روایاتی ضعیف اشاره به این نکته شده، است که قبول حیات فعلی برای این دو، پیامبر بر اساس آن روایات بسیار مشکل است. در مورد حضرت ادریس بعضی آیات ظهور در زنده بودن وی دارد که بنابر اختلافی که در تفسیر این آیه است.

حداقل می‌توان گفت: زنده بودن او اختلافی است؛ اما در مورد حضرت عیسی ( علیه السلام ) با توجه به‌آیه‌ای که در مورد ایشان، برخلاف عقیده مسیحیان، وجود دارد، و کشته شدن او را ردّ‌ می‌کند و همچنین با توجه به روایات زیادی در باب نزول او از آسمان و اقتدا به امام زمان (عج) وارد شده است، می‌توانیم به زنده بودن این پیامبر اطمینان حاصل کنیم.

 


[1] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، ‌دارالکتب الاسلامیه، ج ۱۹، ص ۱۴۴٫
[2] . طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، النشر الاسلامی التابعة لجماعة للمدرسین بقم المشرفه، ۱۴۰۲، ج ۱۷، ص ۱۵۹٫
[3] . مکارم شیرازی، ناصر، ‌تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۱۳، ص ۱۰۲ ـ ۱۰۳٫
[4] . مریم/ ۵۷٫
[5] . همان/ ص ۹۸٫
[6] . یوسف/ ۷۷٫
[7] . مجله پژوهشهای قرآنی، بازنگری تاریخ انبیاء در قرآن، ش ۱۴ ـ ۱۳، صص ۲۳۵ و ۲۳۴٫
[8] . طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیرالمیزان همان، ج ۱۳، ص ۳۵۳٫
[9] . مکارم شیرازی، ‌ناصر، تفسیر نمونه، همان، ج ۲، ص ۵۶۸٫
[۱0] . آل عمران/ ۵۵٫
[۱1] . قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، دارالاسوة، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، باب ۷۸٫
[۱2] . طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، همان، ج ۳، ص ۲۰۷ و ص

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت ۱۴:۴۰ بعد از ظهر  توسط صادق  |